Mitt namn är Johan Lindgren, är född 1955 i Norrköping och flyttade till Linköping 1976. Jag har gått på Lunnevads folkhögskolas Bild och formlinje mellan åren 1974-76. Lärare som under dessa år undervisade var Franco Leidi i kopparfgrafik, Hans Hermansson och Bertil Andersson i teckning och måleri. Mitt fokus var tidigt att arbeta med koppargrafik och då främst inom surrealismen. Jag har haft en separatutställning på Galleri Källsprång 1977, som då drevs av Konstnären Åke Bjurhamn. Jag slutade mitt bildskapande i början på 80-talet pga bristande motivation och har egentligen inte saknat detta på 30 år. Efter att ha slutat med mitt bildskapande utbildade jag mig inom sjukvården, för att senare arbeta som Sjukskötare inom Barn och ungdomsmedicin. Efter att arbetat inom sjukvården i 17 år så började jag inom Läkemedelsindustrin som produktspecialist och säljare i drygt 8 år. Dessa yrkesval har gett mig stor glädje och jag saknade faktiskt inte bildskapandet. Men för ca 9 år sedan så kom behovet tillbaka.

My name is Johan Lindgren, born 1955 in Norrköping/Sweden and moved to Linköping in 1976. I attended Lunnevads Folk High School´s Art and design line between the years 1974-76. Teachers in those years was Franco Leidi in etching, Hans Hermansson and Bertil Andersson in drawing and painting. Ma focus was to work with copper graphics and mainly within Surrealism. I have had a solo exhibition at Gallery Källsprång 1977, wich then was run by artist Åke Bjurhamn. I quit my image creation in the early 80´s due to lack of motivation and have not really missed it in 30 years. After finishing with my image creation, I trained in health care, and later working as a Registered Nurse in Child and Adoloscent Medicine. After working in healthcare for 17 years, I started in the pharmaceutical industry as a product specialist and salesrep. for over 8 years. This career has given me great joy and I actually didn´t miss my art creation. But about 9 years ago I found my motivation agian.